Sertifiseringer

Røyrås Treindustri AS er ISPM15-lisensiert.
ISPM nr. 15 er en internasjonal standard for behandling og merking av treemballasje som er i bruk i den internasjonale varehandelen.

ISPM nr. 15

ISPM nr. 15 står for «FAOs internasjonale standard for plantesanitære tiltak nr 15» som inneholder retningslinjer for regulering av treemballasje i internasjonal handel. Standarden er utviklet innenfor rammene av den internasjonale plantevernkonvensjonen IPPC. Bakgrunnen er erfaringer med at ubehandlet treemballasje utgjør en smittevei for skogskadegjørere.

Standard for treemballasje

Standarden ISPM 15 omfatter treemballasje i form av paller, kasser, tromler og lignende samt støttematerialer, mellomlegg og strø som er framstilt av løv- eller bartrevirke
Retningslinjene innebærer at trevirke som brukes til treemballasje skal ha gjennomgått en behandling som sikrer at eventuelle skadegjørere er drept, og at behandlingen dokumenteres ved merking av treemballasjen. Per dato er gjennomvarming av trevirket til en kjernetemperatur på 56°C i minimum 30 minutter eller gassing med metylbromid etter en nærmere fastsatt prosedyre, de to behandlingene som er godkjent.

Krav

Standarden setter også krav til avbarking av trevirket. Treemballasje som i sin helhet er laget av bearbeidet tre i form av f.eks. finér, kryssfiner, sponplater (herunder OSB-plater), er unntatt fra reglene, og det samme er treemballasje framstilt av tre som er 6 mm og tynnere. Treull, spon og sagflis er heller ikke omfattet av reglene.
XX – 000: Landkode – registreringsnummer i Mattilsynet YY: Kode for behandling (HT = varme, MB = metylbromid

Merking

Merking av treemballasje med det beskyttede merke med IPPC-logo som vist her, er en illustrasjon av ett av de angitte formatene av merket i ISPM nr. 15. Dette merket kan bare brukes av virksomheter som er godkjent og står under tilsyn av plantehelsemyndighetene i de enkelte land.
I Norge er det Mattilsynet som er ansvarlig for godkjenning og fører tilsyn med at virksomhetene som godkjennes oppfyller vilkårene for godkjenningen. Behandling av trevirke som brukes til å framstille treemballasje eller behandling av ferdig produsert treemballasje må også foregå i virksomheter som er godkjent av Mattilsynet.
Kilde: Mattilsynet

Her er vår sertifisering fra Mattilsynet:

IPPC Approval 2017 – Røyrås Treindustri as