Produksjon

Røyrås Treindustri har en moderne og effektiv maskinpark. Dette kombinert med dyktige, engasjerte ansatte med lang ansiennitet gjør at vi kan levere varer med høy kvalitet til rett tid. Vi har også gode, utvalgte samarbeidspartnere. Vi har rask omstillingstid og derfor mister vi få kunder.

 

Automatisert produksjon

Vi har en god automatisert fireveis linje. Produksjonen av fireveis pall har vi klart å automatisert på en god måte som gjør at vi kan produsere effektiv. Røyrås Treindustri har egne sjåfører og lastebiler. Derfor er vi fleksible og kan hive oss rundt raskt. Transport er også viktig for å lykkes med treemballasje, og er viktig for varens verdi.

Engasjement for emballasjefaget

Røyrås Trenindustri har ansatte som er dyktige og har et brennende engasjement for emballasjefaget og våre kunder. I 2002 var vi 8-10 ansatte. I dag er vi 25. For oss er ikke «pall, bare en pall». Vår jobb er at kundenes logistikk skal bli bedre.

 

 

Lokalt engasjement

Røyrås tar også samfunnsansvar, tenker langsiktig og har et lokalt engasjement. Lokal bønder bidrar med skog til flere av våre produkter. Vi er opptatt av å levere treemballasje av topp kvalitet og samtidig være med å bidra til å skape aktivitet lokalt.

Sertifisert

Røyrås Treindustri sertifisert og godkjent av Mattilsynet. Alle våre treemballasjer blir levert med vårt eget merke. Det er viktig at varene er merket med virksomhetsnummeret når det skal eksporteres. Hovedkravet er at treverket skal være varmebehandlet til en kjernetemperatur på 56°C i minimum 30 min. Dette er for å unngå skadedyr. Det medfører også at det stilles strengere krav til oss som produsenter.