Lokale råvarer

Vi er opptatt av å ha en effektiv, god og rask produksjon. Samtidig ønsker vi å bidra til Finsland og lokalmiljøet.

Flere av våre produkter er laget av lokalt trevirke fra Finsland-området. Det er en videreføring fra det gamle stavproduksjonen fra 1960 til 1980.

Vi har tilrettelagt for at lokal bønder skal få levere skog til oss, som blir brukt i vår produksjon til å lage labanker. Jens Slotte har siden 2000 levert skog som brukes til å lage noen av våre emballasjeprodukter.

– Jeg tipper jeg har levert nærmere 100.000 labanker i løpet av de drøye 20 årene jeg har holdt på. Det er gøy å kunne være med å bidra, forteller han.

Økt aktivitet i nærmiljøet

For Røyrås er det viktig å være med å bidra til økt aktivitet i nærmiljøet.

– Vi har klart å opprettholde de gamle gårdsagene. Enkelte bønder leverer sin trelast fra lokal skog i Finsland til oss. De får bedre utbytte av råstoffet og de får økt verdiskapning for råvarene sine, forteller Andreas Lie, daglig leder i Røyrås Treindustri og legger til:

– De leverer til oss gjennom året. Dette fører til at bøndene får brukt sitt råstoff, vi sikrer bruk av norsk trelast og det gir oss i Røyrås Treindustri god kvalitet på labankene.

4000-7000 labanker i året

Labankene blir brukt under kassebunner og andre produkter i vår emballasjeproduksjon. Slottet anslår at han har levert et sted mellom 4000-7000 labanker i året til Røyrås.

– De har vært velvillig på Røyrås Treindustri til å ta i mot det vi har skjært og levert. Det er jeg veldig godt fornøyd med. Det er en fin ekstra inntekt. Det er en del jobb, men jeg liker å stå å skjære ved saga. Det har jeg gjort siden jeg var 16 år, forteller han.